LIDT OM EJENDOMSMÆGLER STEEN QVIST ApS

Ejendomsmægler Steen Qvist ApS er en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte medarbejdere, hvilket bevirker at du aldrig som hverken sælger eller køber bliver præsenteret for at der dukker "fremmede" medarbejdere op som ikke har kendskab til hvilke aftaler der er truffet eller kender den aktuelle ejendom som bliver fremvist.
Jeg sætter en ære i at alt foregår "efter bogen" og at du både som sælger og som køber føler at du kan have fuld tillid til at din sag er i trygge hænder samt at der bliver fulgt op på sagen og rapporteret omkring alle forhold af betydning for sagen.
Efter 12 år som kædemægler besluttede jeg i 2012 at blive fri mægler og dermed uafhængig af de bindinger der følger af at være tilknyttet en mæglerkæde. Som fri mægler er jeg i stand til at tilbyde både mine sælger og købere mere fleksible og økonomisk fordelagtige aftaler idet jeg ikke er tvunget til at bruge bestemte samarbejdspartnere, men frit kan vælge de bedste og økonomisk mest fordelagtige aftalepartnere.
Jeg beskæftiger mig med alle former for forbrugersalg såsom: villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, andelslejligheder, sommerhuse, nedlagte landbrug, landbrug uden drift samt grunde.
Er du køber kan jeg også være behjælpelig med rådgivning i forbindelse med køb af bolig da jeg af Danske Ejendomsmæglerforening er godkendt køberrådgiver.
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf.nr. 70112020, www.tryg.dk. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa.
Virksomheden er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk. Ejendomslovgivningen er samtidig underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk.
Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.